Geddeholms båtklubb


Välkommen till Geddeholms båtklubb

 

 

Geddeholms båtklubb (GBK) är verksam i den småbåtshamn som finns i Gäddeholm, Västerås. Medlemsantalet är cirka 70.

 

Vad händer, är något på gång eller inställt?

 

Vi har en anslagstavla uppsatt på stora torkladan där vi sätter upp meddelanden, vilka även kommer att publiceras på denna plats.

Gå in på hemsidan och kolla läget! Titta även in under "senaste nytt" för att se vad som sker eller har skett.

 

 

Årsmöte (digitalt) den 7e mars kl 18! 

Länkar till kallelse, dagordning och handlingar finns under fliken Aktiviteter.Förhandlingar om nytt avtal för vinteruppställning strandade


Styrelsen har under ett par år förhandlat med Västerås Stad om nytt avtal för hyra av uppställningsytorna för båtar i hamnen. Nu är förhandlingarna strandade och det blir, i allafall inte just nu, något nytt avtal. Kraven som ställs på ansvarstagande för markföroreningar är för stora och priset för delar av avtalet för högt.


Årets isättning kommer att ske i klubbens regi men Staden planerar att handla upp en aktör som sedan ska sköta upptag och isättning.

 

 

 

                                     Medlemsavgift                                                     

 

Medlemsavgiften ska senast vara betald innan årsmöte som sker i mars. Avgiften är 300kr, är ni ny medlem så är första avgiften 400kr. Inbetalning sker på plusgiro 732315-7. Ange Namn och att det gäller Medlemsavgift.


NY MEDLEM? Vi behöver även uppgift om mailadress, gatuadress, telefon, båtmärke och modell samt bryggplats om du har en sådan. Maila uppgifterna till info@geddeholmsbk.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geddeholms båtklubb 2010 • Webmaster bo.sundin@geddeholmsbk.se