Geddeholms båtklubb


Välkommen till Geddeholms båtklubb

 

 

Geddeholms båtklubb (GBK) är verksam i den småbåtshamn som finns i Gäddeholm, Västerås. Medlemsantalet är cirka 70.

 

Vad händer, är något på gång eller inställt?

 

Vi har en anslagstavla uppsatt på stora torkladan där vi sätter upp meddelanden, vilka även kommer att publiceras på denna plats.

Gå in på hemsidan och kolla läget! Titta även in under "senaste nytt" för att se vad som sker eller har skett.

 

 

 

Informations- och diskussionsmöte om förslag från Sextanten. Den 2a december, kl 18:30


Båtklubben Sextanten har kontaktat GBK med förslaget att gå samman med oss. Sextanten är en båtklubb ungefär lika stor som GBK. De förvärvar just sin klubbholme Stora Krogen av Sveaskog. Förslaget är intressant men måste givetvis övervägas noga. Som ett första steg i detta övervägande kallar vi i styrelsen till ett informations- och diskussionsmöte om Sextantens förslag. Representanter från Sextantens styrelse kommer att vara med vid mötet.


Anteckningar från mötet, klicka här.


Frågan kommer att hanteras vidare genom att vi efter årsmötet skickar ut en web-enkät som omröstning med (troligen) tre väl beskrivna alternativ. De tre alternativen formleras på årsmötet men borde innebära ungefär "ja", "nej" och "kanske, efter att ha klurat på det i sommar". 

 

 

 

                                     Medlemsavgift                                                     

 

Medlemsavgiften ska senast vara betald innan årsmöte som sker i mars. Avgiften är 300kr, är ni ny medlem så är första avgiften 400kr. Inbetalning sker på plusgiro 732315-7. Ange Namn och att det gäller Medlemsavgift.


NY MEDLEM? Vi behöver även uppgift om mailadress, gatuadress, telefon, båtmärke och modell samt bryggplats om du har en sådan. Maila uppgifterna till info@geddeholmsbk.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geddeholms båtklubb 2010 • Webmaster bo.sundin@geddeholmsbk.se