Geddeholms båtklubb
Hej båtklubbsmedlem!


Det är nu dags att betala avgiften för 2024. Vi i styrelsen hoppas förstås att du fortsatt vill vara medlem i klubben.


Vi fortsätter att hålla den mycket låga avgiften på 200:- per år. Inbetalning sker till

PG 732315-7.

För avgiften får du bl.a.  • Tidningen Båtliv 6 ggr/år (värde 300:-)
  • Rabatt på båtförsäkring i Svenska Sjö (för min del 300:-/år)
  • Möjlighet att tävlingssegla i klubbens namn
I tillägg administrerar klubbens styrelse även Båtsamverkan/Coboats för bryggorna i Gäddeholm.


Vi har även regelbundna kontakter och informationsutbyte medpolisen, övriga båtklubbar i staden samt med kommunens företrädare.


Mvh

Styrelsen i Geddeholms Båtklubb


.................................................................................................................................


Kallelse och dagordning årsmöte 2024


Årsmötet i Geddeholms Båtklubb närmar sig.

Vi blir nu tvungna att bryta traditionen att hålla mötet på Gäddeholms Cafe då dom har stängt.

Årets möte kommer att hållas i Irsta Bygdegård https://irstabygdegard.se/  17 mars, 18:00. Förutom de vanliga punkterna på dagordningen

kommer vi särskilt att diskutera hur vi fortsätter att delta i Båtsamverkan och hur vi kan minska risken för stölder och skadegörelse.

Inför årsmötet har vi valt att bjuda in inte bara befintliga medlemmar utan även de många nyinflyttade till Gäddeholm via de anslagstavlor som

finns i området. Med alla de barn som numera finns i området skulle det kanske finnas underlag för att starta ungdomsverksamhet i klubbens regi.


Datum: Söndag, 17 mars 2024 Tid: 18:00 Plats: Irsta Bygdegård

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande § 12 Val av ordförande

§ 2 Val av mötesordförande § 13 Val av kassör

§ 3 Val av mötessekreterare § 14 Val av övriga ledamöter

§ 4 Val av protokollsjusterare § 15 Val av suppleanter

§ 5 Godkännande av dagordning § 16 Val av revisorer

§ 6 Fastställande av röstlängd § 17 Val av valberedning

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande § 18 Övriga frågor

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse § 19 Mötets avslutande

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 11.1 Budget 2023


Välkomna

/Styrelsen................................................................................................................................


Sjösättning 2024


Årets sjösättning hanteras av Västerås Förenade Båtklubbar.

Det innebär att VFBAB:s regler gäller för båtstorlek, upptagning med mast etc gäller.

Information finns på VFBAB:s hemsida där också bokningen görs.https://vfbab.se/

(Obs: Först registrerar man sig. Efter att man fått bekräftelsemail kan man boka tid)


Med vänlig hälsning

Anders Grinneby, ordf................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kontakta Geddeholms båtklubbDu kommer i kontakt med oss genom e-post till:


info@geddeholmsbk.se


eller någon i styrelsen:


Ordförande Anders Grinneby

anders.grinneby@se.abb.comKassör Finn Brandstorp

finn.brandstorp@gmail.com


Uppdatering av hemsidan: Per Jakobsson


Övriga ledamoter:

Eva Myrin

Bengt GöranssonAdress:

Geddeholms båtklubb

c/o Anders Grinneby

Rödvensvägen 8

725 97 Västerås