Geddeholms båtklubb


Vinteruppställningsplatser-------------------------------------------------------------------------


Information om vinteruppställningsplatserAlla ytor (grusplan samt torklada) ska vara tomma på båtar, vagnar, täckställningar odyl senast den 15/6 då kommunen tar över ytorna. Material som lämnas kvar kommer kommunen att forsla bort.


Uppställningsavgift gäller både på grusplanen och torkladan.

Pris för vinteruppställning är 30 kr/m2 för medlemmar och 40 kr/m2  för icke medlemmar.


Ytan (m2) beräknas som båtens längd gånger bredd.


Betalning för vinteruppställning på grusplan och i torkladan ska för den gemensamma upptagningen finnas bokfört på GBK plusgiro 732315-7 senast 30/9-2017. Vid egen upptagning ska avgiften betalas i direkt anslutning då båten ställs upp. (uppge namn och båt).

Märk även upp båten med namn och telefonnummer.


Frågor:

 


Per Jakobsson 021-397511
Under våren och sommaren har styrelsen fört diskussioner med kommunen om klubbens användning av hamnanläggningen.


Kommunen önskar ett flerårigt avtal som täcker allt från servicehuset, ladorna och planerna för vinteruppställning. Ett sådant avtal har inte styrelsen möjlighet att ingå för klubbens räkning utan ett beslut på årsmöte eller motsvarande.


Styrelsen bedömer att innehållet i avtalsförslaget börjar vara så pass klart att det finns underlag för att ha ett informationsmöte med medlemmarna. Detta planeras till november-december som en förberedelse inför beslut på ordinarie årsmöte i mars 2017.


För att säkerställa vinterplatser under 2016/2017 på grusplanen har styrelsen beslutat att ingå ett kortsiktigt avtal på enbart detta. Detta avtal innebär ett mycket litet ekonomiskt åtagande för klubben. En avgift kommer att tas ut av alla som använder området för vinteruppställning, även icke medlemmar. Avgiften ska täcka kostnader mot kommunen och klubbens egna utgifter (underhåll, stöttor, tvätt, spolplatta, filteranläggning etc). Kommunen, önskar att klubben även tar ut avgift av icke klubbmedlemmar så att dessa inte ska använda uppställningsplatsen gratis. Kommunen kommer att sätta upp skyltar för att klargöra att uppställning endast är tillåten efter överenskommelse med Geddeholms båtklubb. Kommunen är ansvarig för eventuella åtgärder mot felaktig uppställning.


Priset som tas ut i år är avsevärt mindre än det pris som beräknas kommer att vara möjligt kommande år. Beräkningsmodellen kommer dock redan i år att i viss mån följa VFBAB. Priset är 30 kr/m2. Ytan (m2) beräknas som båtens längd gånger bredd. Pris = 30 x l x b. För icke medlemmar kommer vi att ta 40 kr/m2.


Det är möjligt att platser i ladorna kan komma att hyras ut under vintersäsongen 2016/2017. Detta under förutsättning att avtalet med kommunen gör detta möjligt.


 


/Styrelsen Geddeholms BK


Geddeholms båtklubb 2010 • Webmaster bo.sundin@geddeholmsbk.se