Geddeholms båtklubbBåtupptagning/Sjösättning-------------------------------------------------------------------------


Båtupptagning 6/10!Båtupptagning och vinteruppställningLördagen den 6/10 är det dags för GBK´s gemensamma båtupptagning med mobilkran. Upptagningen börjar kl 8:00Anmälan för upptagning och vinteruppställning görs senast 28/9 via e-mail (eva.myrin@milav.se) och klubben kommer att göra en turordningslista som skickas till alla berörda den 2/10. Maxvikt för att ta upp båten är 6 ton. Mastkran samt mastställ finns i hamnen. Kranen är besiktad för 650kg och samtliga segelbåtar ska vara avmastade vid upptagningstillfället.Anmälan:


Senast 28/9 till eva.myrin@milav.se


Ange: 


o Namn


o Mobilnummer


o Båttyp


o Längd


o Bredd


o Vikt 


o Om båten ska bäras och ställas på stöttor eller lyftas till vagn.


o Om båten ska stå på grusplanen över vintern. Betalning för kranlyft görs kontant på plats till GBK´s representant. Kostnad 650 kr/båt. Pris för vinteruppställning är 30 kr/m2 för medlemmar och 40 kr/m2 för icke medlemmar.


Ytan (m2) beräknas som båtens längd * bredd.


Betalning för vinteruppställning på grusplan ska finnas bokfört på GBK plusgiro 732315-7 senast 2/10Frågor:


Per Jakobsson 021-39 75 11Geddeholms båtklubb 2010 • Webmaster bo.sundin@geddeholmsbk.se